ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

Δηλωση Ενδιαφέροντος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Εκτυπώνετε τη φόρμα της δήλωσης ενδιαφέροντος, συμπληρώνετε τα στοιχεία που απαιτούνται και την υπογράφετε.

2. Κατόπιν σαρώνετε (scan) τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση και την αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας. Για τη διευκόλυνσή σας, όλα τα smartphones διαθέτουν ικανότητα σάρωσης.

3. Tην σαρωμένη φόρμα την αποστέλλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Οργανισμού (info@xenophonrights.gr) και λαμβάνετε στο e-mail σας αποδεικτικό παραλαβής.

4. Όποιος δεν έχει δυνατότητα σάρωσης μπορεί να καταθέσει αυτοπροσώπως τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα, στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, Αθήνα, 7ος όροφος).