Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                ΜΑΧΗ ΝΙΚΟΛΑΡΑ (ΕΣΗΕΑ)                      

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΤΑΡΓΙΑΣ (ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε)

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΑΤΑΣ (ΕΣΠΗΤ)                        

ΤΑΜΙΑΣ:                     ΜΑΚΗΣ ΔΙΟΓΟΣ (ΕΣΗΕΑ)                               

ΜΕΛΗ:                       ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ (ΕΣΗΕΑ)

                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε)

                                ΦΑΝΗ ΣΟΒΙΤΣΛΗ (ΕΣΗΕΜ-Θ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΜΑΧΗ ΝΙΚΟΛΑΡΑ (ΕΣΗΕΑ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΤΑΡΓΙΑΣ (ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε)

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΑΤΑΣ (ΕΣΠΗΤ)

ΤΑΜΙΑΣ:                     
ΜΑΚΗΣ ΔΙΟΓΟΣ (ΕΣΗΕΑ)

ΜΕΛΗ:                       
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ (ΕΣΗΕΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε)

ΦΑΝΗ ΣΟΒΙΤΣΛΗ (ΕΣΗΕΜ-Θ)