Εποπτικό Συμβούλιο

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ) ΑΓΑΤΣΑ (ΕΣΗΕΑ)

ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (ΕΣΗΕΠΗΝ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΡΑΣ (ΕΣΗΕΜ-Θ)

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ (ΕΣΠΗΤ)

ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΑ (ΕΣΗΕΑ)