Σύμβαση Ανάθεσης

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Σύμβαση Ανάθεσης

Συμβάσεις Ανάθεσης
Συμβασιούχοι του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ μπορούν να γίνουν
  • – Δημοσιογράφοι σε εφημερίδες, ενημερωτικές ιστοσελίδες, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, πρακτορεία κλπ.
  • – Συγγραφείς
Η Σύμβαση Ανάθεσης στον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
  • – Έχει τριετή διάρκεια και ανανεώνεται αυτόματα για άλλα τρία έτη αν δεν υπάρξει λύση, τρεις μήνες πριν τη λήξη της. Ο δικαιούχος μπορεί να διακόψει τη Σύμβαση οποτεδήποτε το επιθυμεί ή να την περιορίσει σε ορισμένα μόνο δικαιώματα. Η Σύμβαση παύει να ισχύει 3 μήνες μετά τη γνωστοποίηση της πρόθεσής του στον Οργανισμό, όπως ορίζει η νομοθεσία.
  • – Είναι μη αποκλειστική. Δεν εμποδίζεστε δηλαδή, παράλληλα με τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, να χορηγήσετε κι εσείς άδεια χρήσης σε οποιονδήποτε επιθυμείτε για την εκμετάλλευση περιουσιακού δικαιώματός σας.
  • – Μπορείτε να αναθέσετε στον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ όλα ή μέρος των δικαιωμάτων που εμπεριέχονται στη σύμβαση.
Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα:
  • 1/ Συμπληρώστε ηλεκτρονικά αυτή τη φόρμα, ακολουθώντας τις οδηγίες και αφού πρώτα διαβάσετε το υπόδειγμα της Σύμβασης Ανάθεσης. Η υποβολή της φόρμας είναι απολύτως απαραίτητη και θα ακολουθήσει e-mail επιβεβαίωσης.
  • 2/ Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης στον Οργανισμό θα πρέπει να συμπληρώσετε, ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα στοιχεία σας στην Σύμβαση, να την υπογράψετε και να τη στείλετε, εντός ολίγων ημερών, στο info@xenophonrights.gr ή ταχυδρομικά στα γραφεία του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, Ακαδημίας 20, Τ.Κ. 10671.
  • * Αν υπογράψετε χειρόγραφα, θα πρέπει να σαρώσετε (scan) τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Σύμβαση και να την στείλετε, είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά, αφού την αποθηκεύσετε για να μπορέσετε να την αποστείλετε σε μορφή pdf. Για τη διευκόλυνσή σας, όλα τα smartphones διαθέτουν ικανότητα σάρωσης. Μπορείτε επίσης να υπογράψετε ψηφιακά μέσω gov.gr.
  • * Στην περίπτωση που έχετε αναθέσει τα δικαιώματά σας, είτε ως δημοσιογράφοι, είτε ως συγγραφείς, σε άλλον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης θα πρέπει, πριν στείλετε υπογεγραμμένη σύμβαση ανάθεσης στον Ξενοφώντα, να ανακαλέσετε εν όλω ή εν μέρει την ανάθεση που είχατε κάνει στον άλλο Οργανισμό. Η ανάκληση δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία. Αρκεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να αναφέρεται ότι : με το παρόν μήνυμα σας προειδοποιώ σύμφωνα με το νόμο για την εκ μέρους μου διακοπή της μεταξύ ημών σύμβασης ανάθεσης.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η διακοπή της Σύμβασης θα ισχύσει όταν παρέλθει τρίμηνο από την έγγραφη προειδοποίηση. Επομένως, αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην διανομή του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ για τα ποσά του 2023, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία τρείς μήνες πριν λήξει το ημερολογιακό έτος. Σε άλλη περίπτωση θα ενταχθείτε σε επόμενες διανομές.