Εύλογη αμοιβή

Εύλογη αμοιβή

Το δικαίωμα της εύλογης αμοιβής διασφαλίζει, βάσει νόμου, την αποζημίωση των δικαιούχων (δημιουργών και εκδοτών) για τις αναπαραγωγές που πραγματοποιούνται στα έργα τους, από ιδιώτες για προσωπική τους χρήση.

Συγκεκριμένα, η εύλογη αμοιβή υπολογίζεται, σε ποσοστά που καθορίζει ο νόμος, επί της αξίας τεχνικών μέσων και χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία, των μέσων δηλαδή που χρησιμοποιούνται από ιδιώτες (είτε στο σπίτι τους είτε στον χώρο εργασίας τους) για να αναπαράγουν έργα λόγου (μέσω της φωτοτύπησης, αντιγραφής, εκτύπωσης ή ψηφιακής αναπαραγωγής και αποθήκευσης) και εισπράττεται από τους εισαγωγείς των τεχνικών μέσων (φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, σαρωτών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών) και του χαρτιού.