Ιδιωτική Χρήση

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η ιδιωτική χρήση και αναπαραγωγή έργων του λόγου παράγει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, πνευματικά δικαιώματα τα οποία ανήκουν στους δημιουργούς τους/δημοσιογράφους. Τα πνευματικά δικαιώματα, περιλαμβάνουν το περιουσιακό δικαίωμα και το ηθικό δικαίωμα επάνω σε ένα έργο του πνεύματος. Ανάλογα συγγενικά είναι τα δικαιώματα που είτε αφορούν τους εκτελεστές και ερμηνευτές ενός έργου ή άλλους που έχουν δικαίωμα εξαρτώμενο από την εκμετάλλευση του έργου. Π.χ., ο τραγουδιστής/ρια έχει συγγενικό δικαίωμα, πνευματικό δικαίωμα έχει ο στιχουργός και ο συνθέτης.

Στην περίπτωσή μας, ο δημοσιογράφος έχει διεθνώς -και στην Ελλάδα με τον ν.2121/199- πρωτογενές δικαίωμα στο έργο του, στον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο.

Εκτός από την αναπαραγωγή ενημερωτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, οι κυριότερες πηγές πνευματικών δικαιωμάτων για τους δημοσιογράφους είναι:

α) Το δικαίωμα της εύλογης αμοιβής από την ιδιωτική χρήση,

β) Το δικαίωμα της αναπαραγωγής και της ψηφιακής χρήσης.