Αναπαραγωγή και ψηφιακή χρήση

Αναπαραγωγή και ψηφιακή χρήση

Το δικαίωμα της αναπαραγωγής και της ψηφιακής χρήσης αποσπασμάτων βιβλίων, εφημερίδων ή περιοδικών από εκπαιδευτικούς οργανισμούς, εταιρείες αποδελτίωσης και επιχειρήσεις, το οποίο διασφαλίζει τη νόμιμη πρόσβαση και χρήση των έργων των δικαιούχων (δημιουργών και εκδοτών), καθώς και την αποζημίωσή τους για τη χρήση αυτή.